Select Page

Pemakluman

  • Dokumen di bawah adalah dalam bentuk PDF dan hanya boleh dibuka menggunakan Adobe Reader.

  • Sila hubungi Urusetia (Pn. Sabrina binti Ibrahim Ext:31213 atau Puan Mariam binti Edon Ext:30475) untuk mendapatkan capaian maklumat berkenaan.

  • Kesemua dokumen adalah di bawah kategori ‘Dokumen Terkawal’ dan hanya boleh digunakan bagi tujuan rujukan sahaja. Sekiranya dicetak, dokumen yang dicetak dikategorikan sebagai ‘Dokumen Tidak Terkawal’.

Bil. Prosedur/Arahan Kerja Bahagian Identifikasi Edisi Pindaan Tarikh Kuatkuasa Muat Turun
1. Prosedur Pengurusan Kawalan Keselamatan Am BK JP/BK/PPK/01 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 2. Prosedur Pengurusan Siasatan BK JP/BK/PPS/02 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 3. Prosedur Pengurusan Pelekat Kenderaan BK JP/BK/PPP/03 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
4. Prosedur Pengurusan Kad Matrik UTM BK  JP/BK/PKM/04 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
5. Prosedur Kemudahan Perubatan Staf UTM BPO JP/BPO/KPS/01 5 A 01.02.2024 pdf-icon1
6. Arahan Kerja Pelantikan Baharu/Pelantikan Semula Dan Penamatan Klinik Panel BPO  JP/BP/KPS/01.01 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 7. Arahan Kerja Pendaftaran/ Pertukaran Klinik Panel BPO  JP/BP/KPS/01.02 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
8. Arahan Kerja Bayaran Perubatan BPO JP/BPO/KPS/01.03 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 9. Prosedur Pengurusan Mel Universiti BPO JP/BPO/PMU/02 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
10. Arahan Kerja Pengurusan Mel Pos Laju/Kurier/Berdaftar /A.R Register BPO  JP/BP/PMU/02.01 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 11. Prosedur Pengurusan Pelan Insurans Berkelompok BPO  JP/BPO/PKS/03 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 12. Arahan Kerja Tuntutan Pelan Insuran UTM BPO  JP/BP/PKS/03.01 5 A 01.09.2023 pdf-icon1
 13. Prosedur Pengurusan Maklumbalas Pelanggan BPO JP/BPO/PMP/04 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 14. Prosedur Pengurusan Wang Bantuan Jenazah BPO JP/BP0/PPWB/05 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
15. Prosedur Pengurusan Dokumen BPO JP/BPO/PD/06 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
16. AK Pengurusan Dokumen UTM BPO JP/BPO/PD/06.01 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
17. Prosedur Penilian Prestasi Pembekal BPO JP/BP0/PPP/07 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
18. Prosedur Pengambilan Dan Pelantikan Staf BSM JP/BSM/PPS/01 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
19. Arahan Kerja Pengiklanan Jawatan BSM JP/BSM/PPS/01.01 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
20. Arahan Kerja Pengambilan Dan Perlantikan Staf Di Bawah Jawatankuasa Pemilih Bagi Jawatan Kursi BSM JP/BSM/PPS/01.02 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
21. Arahan Kerja Pengambilan Dan Pelantikan Staf Akademik BSM JP/BSM/PPS/01.03 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
22. Arahan Kerja Pengambilan dan Pelantikan Staf Pengurusan Profesional Dan Pelaksana BSM JP/BSM/PPS/01.04 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
23. Arahan Kerja Pengambilan dan Pelantikan Staf Antarabangsa BSM JP/BSM/PPS/01.05 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
24. Prosedur Pertukaran Staf Dalam UTM BSM JP/BSM/PSD/02 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
25. Arahan Kerja Pertukaran Staf Dalam UTM BSM  JP/BS/PSD/02.01 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
 26.. Prosedur Kenaikan Pangkat staf BSM JP/BSM/PKP/03 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
27. Arahan Kerja Kenaikan Pangkat Jawatan Profesor Gred Khas C,B & A BSM JP/BSM/PKP/03.01 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
28. Arahan Kerja Proses Kenaikan Pangkat Profesor Madya Gred DS54 Dan Pensyarah Kanan DS52 BSM JP/BSM/PKP/03.02 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
29. Arahan Kerja Kenaikan Pangkat Staf Pengurusan Profesional Dan Pelaksana BSM  JP/BS/PKP/03.03 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
30. Arahan Kerja Pelantikan Baharu/Semula Kontrak Staf Bukan Akademik BSM  JP/BS/PPS/03.04 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
31.  Prosedur Pengurusan Cuti BSM JP/BSM/PPC/04 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
32. Arahan Kerja Cuti Atas Sebab Perubatan BSM  JP/BS/PPC/04.01 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
33 . Arahan Kerja Cuti Yang Diberi Kerana Perkhidmatan BSM  JP/BS/PPP/04.02 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
34. Arahan Kerja Urusan Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan Bertugas Di Dalam Atau Luar Negeri BSM  JP/BS/PPC/04.03 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
35. Arahan Kerja Pengurusan Cuti  Tanpa Rekod BSM  JP/BS/PPC/04.04 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
36.  Prosedur Penanggungan Kerja BSM  JP/BSM/PPK/05 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
37.  Prosedur Persaraan BSM JP/BSM/PPP/06 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
38. Arahan Kerja Persaraan Wajib BSM  JP/BS/PPP/06.01 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
39. Arahan Kerja Persaraan Pilihan BSM  JP/BS/PPP/06.02 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
40 Arahan Kerja Persaraan Atas Sebab Kesihatan BSM  JP/BS/PPP/06.03 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
41. Arahan Kerja Persaraan Terbitan BSM  JP/BS/PPP/06.04 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
42. Prosedur Pengesahan Dalam Perkhidmatan/ Perlanjutan Tempoh Percubaan BSM  JP/BSM/PPT/07 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
43. Arahan Kerja Pengesahan Dalam Perkhidmatan/ Perlanjutan Tempoh Percubaan Staf Akademik BSM  JP/BS/PPT/07.01 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
44. Arahan Kerja Pengesahan Dalam Perkhidmatan/ Perlanjutan Tempoh Percubaan Staf PPP (Gred 41/43) BSM  JP/BS/PPT/07.02 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
 45. Arahan Kerja Pengesahan Dalam Perkhidmatan/ Perlanjutan Tempoh Percubaan PPP Gred 1-40 BSM  JP/BS/PPT/07.03 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
 46. Prosedur Peminjaman Staf, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap BSM JP/BSM/PPS/08 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
47. Prosedur Pengurusan Penilaian Prestasi BSM JP/BSM/PPP/09 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
 48. Prosedur Pengurusan Kaunseling BSM JP/BSM/PPK/10 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
49. Prosedur Pengurusan Tempoh Pemerhatian Dalam Dasar Pemisah BSM JP/BSM/PDP/11 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
50. Arahan Kerja Pelaksanaan Fasa Saringan Dalam Tempoh Pemerhatian BSM JP/BSM/PDP/11.01 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
51.  Arahan Kerja Pelaksanaan Fasa Intervensi Kesihatan Dalam Tempoh Pemerhatian  BSM JP/BSM/PDP/11.02 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
52  Arahan Kerja Pelaksanaan Fasa Intervensi Kewangan Dalam Tempoh Pemerhatian   BSM JP/BSM/PDP/11.03 5 0  01.09.2023  pdf-icon1
53.  Arahan Kerja Pelaksanaan Fasa Intervensi Pembangunan/ Intervensi Kaunseling Dalam Tempoh Pemerhatian  BSM JP/BSM/PDP/11.04 5 0  01.09.2023 pdf-icon1 
54. Arahan Kerja Pelaksanaan Fasa Pemantauan  BSM JP/BSM/PDP/11.05 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
55. Prosedur Pengisytiharaan Harta  BSM JP/BSM/PPH/12 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
56. Prosedur Pengurusan Peperiksaan Perkhidmatan Staf  BSM JP/BSM/PPP/13 5 0  01.09.2023 pdf-icon1
57. Prosedur Latihan Jangka Pendek  CTLD JP/CTLD/PJK/01 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
58. Arahan Kerja Analisis Keperluan Latihan  CTLD JP/CTLD/PJK/01.01 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
59. Arahan Kerja Pengendalian Latihan  CTLD JP/CTLD/PJK/01.02 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
60. Arahan Kerja Pengurusan Pemberian Mata CPD  CTLD JP/CTLD/PJK/01.03 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
61. Arahan Kerja Penilaian Keberkesanan Latihan  CTLD JP/CTLD/PJK/01.04 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
62. Arahan Kerja Bayaran Pengendalian Latihan  CTLD JP/CTLD/PJK/01.05 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
63. Prosedur Latihan Profesional  CTLD JP/CTLD/PLP/02 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
64. Arahan Kerja Permohonan Latihan Profesional  CTLD JP/CTLD/PLP/02.01 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 65. Arahan Kerja Tamat Program On The Job Training  CTLD JP/CTLD/PLP/02.02 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 66. Arahan Kerja Tamat Program Sangkutan (Attachment) CTLD JP/CTLD/PLP/02.03 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 67. Arahan Kerja Pemantauan Prestasi Cuti Belajar (Staf Akademik Dan Pengurusan & Profesional) CTLD JP/CTLD/PLP/02.04 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 68. Arahan Kerja Permohonan Kemudahan Di Bawah Cuti Belajar (Staf Akademik Dan Pengurusan & Profesional) CTLD JP/CTLD/PLP/02.05 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 69. Arahan Kerja Permohonan Lanjutan Cuti Belajar (Staf Akademik Dan Pengurusan & Profesional) CTLD JP/CTLD/PLP/02.06 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 70. Arahan Kerja Tamat Cuti Belajar Staf UTM (Akademik Dan Pengurusan & Pprofesional) CTLD JP/CTLD/PLP/02.07 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 71. Arahan Kerja Pemantauan Penajaan Pengajian Separuh Masa (Staf Pelaksana) CTLD JP/CTLD/PLP/02.08 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 72. Arahan Kerja Tamat Penajaan Pengajian Separuh Masa (Staf Pelaksana) CTLD JP/CTLD/PLP/02.09 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 73. Arahan Kerja Pemantauan Latihan Ikhtisas CTLD JP/CTLD/PLP/02.10 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 74. Arahan Kerja Tamat Latihan Ikhtisas CTLD JP/CTLD/PLP/02.11 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 75. Arahan Kerja Pemantauan Latihan Pasca Kedoktoran CTLD JP/CTLD/PLP/02.12 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 76. Arahan Kerja Tamat Latihan Pasca Kedoktoran CTLD JP/CTLD/PLP/02.13 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 77. Arahan Kerja Pemantauan Cuti Sabatikal CTLD JP/CTLD/PLP/02.14 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 78. Arahan Kerja Tamat Cuti Sabatikal CTLD JP/CTLD/PLP/02.15 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 79. Arahan Kerja Tamat Latihan Kepakaran CTLD JP/CTLD/PLP/02.16 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 80. Prosedur Pengendalian Penilaian Kompetensi CTLD JP/CTLD/PPK/03 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 81. Prosedur Tadbir Urus Dokumen Polisi PP JP/PP/TUD/01 5 A 01.11.2023 pdf-icon1
 82. Prosedur Pengurusan Mesyuarat PPJB PP JP/PP/PMPP/02 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 83. Arahan Kerja Mesyuarat Kumpulan Pengurusan Jabatan Pendaftar PP JP/PP/PPMPP/02.01 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
 84. Arahan Kerja Pelantikan Canselor PP JP/PP/JEU/03.01 5 A 01.11.2023 pdf-icon1
 85. Arahan Kerja Pelantikan Pro Canselor PP JP/PP/JEU/03.02 5 A 01.11.2023 pdf-icon1
86. Arahan Kerja Pelantikan Pentadbir Akademik PP JP/PP/JEU/03.03 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
87. Prosedur Pengurusan Pekeliling Pentadbiran/Surat Pekeliling Pentadbiran  PP JP/PP/PPP/04  5  0 01.11.2023 pdf-icon1
88. Prosedur Permohonan Data Universiti PPDU JP/PPDU/PD/01 5 0 01.09.2023 pdf-icon1
89. Prosedur Pengurusan Maklumat Staf Dalam Sistem HRMIS PPDU JP/PPDU/PMS/02 5 0 01.11.2023 pdf-icon1
90. Prosedur Kerja Proses Pengurusan Pengambilan Pelajar Pasca Siswazah BPA JP/BPA/PPS/01 5 0 01.09.2023 pdf-icon1

Kemaskini : 30 Januari 2024