Select Page

Arahan/Prosedur Kerja Jabatan Pendaftar

Pemakluman

  • Dokumen di bawah adalah dalam bentuk PDF dan hanya boleh dibuka menggunakan Adobe Reader.
  • Dokumen memerlukan Kata Laluan (Password) untuk dibuka. Sila hubungi Urusetia (Pn. Sabrina binti Ibrahim Ext:30082 atau Puan Mariam binti Edon Ext:30475) untuk mendapatkan capaian maklumat berkenaan.
  • Kesemua dokumen adalah di bawah kategori ‘Dokumen Terkawal’ dan hanya boleh digunakan bagi tujuan rujukan sahaja. Sekiranya dicetak, dokumen yang dicetak dikategorikan sebagai ‘Dokumen Tidak Terkawal’.
Bil. Prosedur/Arahan Kerja
Bahagian Identifikasi Edisi Pindaan Tarikh Kuatkuasa Muat Turun
1. Prosedur Pengurusan Siasatan BK JP/BK/PPS/07 4 A 01.09.2021 pdf-icon1
 2. Prosedur Pengurusan Pelekat Kenderaan BK JP/BK/PPP/08 4 B 01.09.2021 pdf-icon1
 3. Prosedur Pengurusan Kawalan Keselamatan Am BK JP/BK/PPK/09 4 A 01.09.2021 pdf-icon1
 4. Prosedur Kemudahan Perubatan Staf UTM BPO JP/BPO/KPS/10 4 A 01.10.2019 pdf-icon1
5. Arahan Kerja Pelantikan Baharu/Pelantikan Semula Dan Penamatan Klinik Panel BPO  JP/BP/KPS/10.01 4 A 01.10.2019 pdf-icon1
 6. Arahan Kerja Pendaftaran/ Pertukaran Klinik Panel BPO  JP/BP/KPS/10.02  4 0 01.07.2019 pdf-icon1
 7. Arahan Kerja Bayaran Perubatan BPO JP/BPO/KPS/10.03  4 B
01.11.2020 pdf-icon1
 8. Prosedur Pengurusan Mel Universiti BPO JP/BPO/PMU/11  4 0
01.07.2019 pdf-icon1
 9. Arahan Kerja Pengurusan Mel Pos Laju/Kurier/Berdaftar /A.R Register
BPO  JP/BP/PMU/11.01  4 0 01.07.2019 pdf-icon1
 10. Prosedur Pengurusan Kad Matrik UTM BPO  JP/BPO/PKM/12  4 C
01.09.2021 pdf-icon1
 11. Prosedur Pengurusan Pelan Insurans Berkelompok (Baru) BPO
 JP/BPO/PKS/13 4 B
01.11.2020 pdf-icon1
 12. Arahan Kerja Tuntutan Pelan Insuran UTM BPO  JP/BP/PKS/13.01 4 A
01.10.2019 pdf-icon1
 13. Prosedur Pengurusan Maklumbalas Pelanggan BPO JP/BPO/PMP/14 4 0 01.07.2019 pdf-icon1
 14. Prosedur Pengurusan Wang Bantuan Jenazah BPO JP/BP0/PKS/15 4 0 01.07.2019 pdf-icon1
 15. Prosedur Pengambilan Dan Pelantikan Staf
BSM JP/BSM/PPS/16  4 0  01.07.2019 pdf-icon1
16. Arahan Kerja Pengiklanan Jawatan
BSM JP/BSM/PPS/16.01
4 0 01.07.2019 pdf-icon1
17. Arahan Kerja Pengambilan Dan Perlantikan Staf Di Bawah Jawatankuasa Pemilih Bagi Jawatan Kursi
BSM JP/BSM/PPS/16.02
4 0 01.07.2019 pdf-icon1
18. Arahan Kerja Pengambilan Dan Pelantikan Staf Akademik BSM JP/BSM/PPS/16.03
4 0 01.07.2019 pdf-icon1
19. Arahan Kerja Pengambilan dan Pelantikan Staf Pengurusan Profesional Dan Pelaksana BSM JP/BSM/PPS/16.04
4 0 01.07.2019 pdf-icon1
20. Arahan Kerja Pengambilan dan Pelantikan Staf Antarabangsa BSM JP/BSM/PPS/16.05
4 0
01.07.2019 pdf-icon1
21. Prosedur Pertukaran Staf Dalam UTM BSM JP/BSM/PSD/17
4 0 01.07.2019 pdf-icon1
22. Arahan Kerja Pertukaran Staf Dalam UTM
BSM  JP/BS/PSD/17.01 4  0 01.07.2019 pdf-icon1
 23.. Prosedur Kenaikan Pangkat staf BSM JP/BSM/PKP/18
 4 0
01.07.2019
pdf-icon1
24. Arahan Kerja Kenaikan Pangkat Jawatan Profesor Gred Khas C,B & A BSM JP/BSM/PKP/18.01
4  0 01.07.2019 pdf-icon1
25. Arahan Kerja Proses Kenaikan Pangkat Profesor Madya Gred DS54 Dan Pensyarah Kanan DS52 BSM JP/BSM/PKP/18.02
4 0
01.07.2019 pdf-icon1
26. Arahan Kerja Kenaikan Pangkat Staf Pengurusan Profesional Dan Pelaksana BSM  JP/BS/PKP/18.03  4 0
01.07.2019
pdf-icon1
27. Arahan Kerja Pelantikan Baharu/Semula Kontrak Staf Bukan Akademik BSM  JP/BS/PPS/18.04  4 0
01.07.2019 pdf-icon1
28.  Prosedur Pengurusan Cuti
BSM JP/BSM/PPC/19 4 0 01.07.2019 pdf-icon1
29.. Arahan Kerja Cuti Atas Sebab Perubatan BSM  JP/BS/PPC/19.01 4 A 01.10.2019 pdf-icon1
30 . Arahan Kerja Cuti Yang Diberi Kerana Perkhidmatan BSM  JP/BS/PPP/19.02 4 0 01.07.2019 pdf-icon1
30. Arahan Kerja Urusan Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan Bertugas Di Dalam Atau Luar Negeri BSM  JP/BS/PPC/19.03  4 0
01.07.2019 pdf-icon1
32. Arahan Kerja Pengurusan Cuti  Tanpa Rekod
BSM  JP/BS/PPC/19.04  4 0 01.07.2019 pdf-icon1
33.  Prosedur Penanggungan Kerja
BSM  JP/BSM/PPK/20 4 A
01.10.2019
pdf-icon1
34.  Prosedur Persaraan
BSM JP/BSM/PPP/21  4 0
01.07.2019 pdf-icon1
35. Arahan Kerja Persaraan Wajib BSM  JP/BS/PPP/21.01 4 0
01.07.2019 pdf-icon1
36. Arahan Kerja Persaraan Pilihan BSM  JP/BS/PPP/21.02  4 0 01.07.2019 pdf-icon1
37. Arahan Kerja Persaraan Atas Sebab Kesihatan BSM  JP/BS/PPP/21.03  4 0
01.07.2019 pdf-icon1
38. Arahan Kerja Persaraan Terbitan
BSM  JP/BS/PPP/21.04  4 0
01.07.2019 pdf-icon1
39. Prosedur Pengesahan Dalam Perkhidmatan/ Perlanjutan Tempoh Percubaan
BSM  JP/BSM/PPT/22 4 0
01.07.2019 pdf-icon1
40. Arahan Kerja Pengesahan Dalam Perkhidmatan/ Perlanjutan Tempoh Percubaan Staf Akademik
BSM  JP/BS/PPT/22.01  4 0 01.07.2019 pdf-icon1
41. Arahan Kerja Pengesahan Dalam Perkhidmatan/ Perlanjutan Tempoh Percubaan Staf PPP (Gred 41/43)
BSM  JP/BS/PPT/22.02 4 0 01.07.2019 pdf-icon1
 42. Arahan Kerja Pengesahan Dalam Perkhidmatan/ Perlanjutan Tempoh Percubaan PPP Gred 1-40
BSM  JP/BS/PPT/22.03 4 0
01.07.2019 pdf-icon1
 43. Prosedur Peminjaman Staf, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap BSM JP/BSM/PPS/23 4 0 01.07.2019 pdf-icon1
44.
Prosedur Pengurusan Penilaian Prestasi BSM JP/BSM/PPP/24 4 A 01.09.2020 pdf-icon1
 45. Prosedur Pengurusan Kaunseling BSM JP/BSM/PPK/25 4 A 01.09.2021 pdf-icon1
46.
Prosedur Pengurusan Tempoh Pemerhatian Dalam Dasar Pemisah

BSM

JP/BSM/PDP/26 4 0 01.07.2019 pdf-icon1
47. Arahan Kerja Pelaksanaan Fasa Saringan Dalam Tempoh Pemerhatian
BSM JP/BSM/PDP/26.01 4 0 01.07.2019 pdf-icon1
48.  Arahan Kerja Pelaksanaan Fasa Intervensi Kesihatan Dalam Tempoh Pemerhatian
 BSM JP/BSM/PDP/26.02  4 01.07.2019  pdf-icon1
49.  Arahan Kerja Pelaksanaan Fasa Intervensi Kewangan Dalam Tempoh Pemerhatian   BSM JP/BSM/PDP/26.03 4
 0 01.07.2019  pdf-icon1
50.
 Arahan Kerja Pelaksanaan Fasa Intervensi Pembangunan/ Intervensi Kaunseling Dalam Tempoh Pemerhatian  BSM  JP/BSM/PDP/26.04 4
01.07.2019 pdf-icon1 
51. Arahan Kerja Pelaksanaan Fasa Pemantauan
 BSM JP/BSM/PDP/26.05 4 0 01.07.2019 pdf-icon1
52. Prosedur Pengisytiharaan Harta
 BSM JP/BSM/PPH/27 4 0 01.07.2019 pdf-icon1
53. Arahan Kerja Pengendalian Latihan  BSM (SPB)
JP/BSM/PPL/28.01 4 B 01.09.2021 pdf-icon1
54. Arahan Kerja Bayaran Pengendalian Latihan  BSM (SPB) JP/BSM/PPL/28.03 4 B 01.09.2021 pdf-icon1
55. Arahan Kerja Penilaian keberkesanan Program  BSM (SPB) JP/BSM/PPL/28.04 4 A 01.09.2021 pdf-icon1
56. Arahan Kerja Pengurusan Pemberian Mata CPD  BSM (SPB) JP/BSM/PPL/28.05 4 0 01.09.2021 pdf-icon1
57. Arahan Kerja Perancangan Keperluan Latihan Jangka Pendek  BSM (SPB) JP/BSM/PPL/28.06 4 0 01.09.2021 pdf-icon1
58. Prosedur Pengurusan Peperiksaan Perkhidmatan Staf  BSM (SPB) JP/BSM/PPP/29 4 A 01.09.2021 pdf-icon1
59. Prosedur Pengurusan Dokumen
BPO
JP/BPO/PD/31
4
A
01.09.2021
pdf-icon1
 60. AK Pengurusan Dokumen UTM BPO
JP/BPO/PD/31.01
4
0
01.09.2021
pdf-icon1
 61. Prosedur Pengendalian Penilaian Kompetensi  BSM (SPB) JP/BSM/PPK/32 4 0 01.09.2021 pdf-icon1
 62. Prosedur Cuti Belajar  BSM (SPB) JP/BSM/PCB/33 4 0 01.09.2021 pdf-icon1
 63. Arahan Kerja Pemantauan Prestasi Cuti Belajar  BSM (SPB) JP/BSM/PCB/33.01 4 0 01.09.2021 pdf-icon1
 64. Arahan Kerja Permohonan Kemudahan Cuti Belajar  BSM (SPB) JP/BSM/PCB/33.02 4 0 01.09.2021 pdf-icon1
 65. Arahan Kerja Permohonan Lanjutan Cuti Belajar  BSM (SPB) JP/BSM/PCB/33.03 4 0 01.09.2021 pdf-icon1
66.
Prosedur Tadbir Urus Dokumen Polisi PPJB
JP/PP/TUD/34 4
0
20.09.2021
pdf-icon1

Kemaskini : 22 September 2021