Select Page

Maklumbalas Pelanggan

Maklumbalas Pelanggan bertujuan untuk :
1.   Kajian Kepuasan Staf (ESI) » Bagi mengukur tahap kepuasan staf di Jabatan Pendaftar. Maklumat kajian yang diperolehi dijadikan panduan kepada pihak pengurusan Jabatan Pendaftar untuk tujuan penambahbaikan pada masa hadapan
2.   Kajian Kepuasan Pelanggan (CSI) » Bertujuan untuk mendapat maklumbalas mengenai kualilti perkhidmatan yang diberikan oleh Jabatan Pendaftar
3.   Aduan & Cadangan Dalaman UTM » Mengalakkan pelanggan menyalurkan aduan dan cadangan yang berasas dan bertanggungjawab bagi tujuan penambahbaikan