Select Page

Terma Rujukan Jawatankuasa Promosi 5S

  1. Merangka & menyediakan pelan perancangan aktiviti Jawatankuasa Promosi bagi menggalakkan & menyemarakkan lagi budaya Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) (carta perbatuan).
  2. Mengurus & melaksanakan program/aktiviti yang sesuai bagi meningkatkan kesedaran Amalan 5S di kalangan staf Jabatan Pendaftar (contohnya : program gotong royong, kempen, poster, banner, gambar aktiviti 5S, lencana dsb).
  3. Menyimpan & menyelenggara rekod, surat menyurat, dokumen, hebahan & bahan komunikasi dalaman/luaran dalam fail Jawatankuasa Promosi.
  4. Mengemukakan laporan perkembangan/pencapaian semua yang berkaitan dengan aktiviti Jawatankuasa Promosi ke Jawatankuasa Induk 5S Jabatan Pendaftar.