Select Page

Aktiviti KIK

Pejabat Pendaftar telah menyertai Pertandingan Konvensyen KIK UTM kali ke 8 pada 12-14 Disember 2012. Sebanyak 4 kumpulan kategori Pengurusan.

Kumpulan tersebut terdiri daripada:

Bil. Nama Kumpulan Bahagian/Jabatan Kategori
1. G2 Glorious Bahagian Pengurusan Modal Insan Pengurusan
2. HCD Solution BahagianĀ Pembangunan Modal Insan Pengurusan
3. HCD Unity BahagianĀ Pembangunan Modal Insan Pengurusan
4. HCD Resolve BahagianĀ Pembangunan Modal Insan Pengurusan