Select Page

Terma Rujukan Jawatankuasa Tugas-tugas Khas

  1. Merangka dan menyediakan perancangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan projek khas amalan 5S.
  2. Mengurus dan melaksanakan program/aktiviti yang sesuai bagi mengukuhkan pelaksanaan amalan 5S.