Select Page

Fungsi J/K KIK

1. Merancang, mengendali dan menyelaras program KIK peringkat Pejabat Pendaftar
2. Memantau perkembangan projek KIK.
3. Mengenalpasti dan mengatur program latihan yang berkaitan dengan KIK.