Select Page

SENARAI SALURAN ADUAN & CADANGAN BERKENAAN PERKHIDMATAN JABATAN PENDAFTAR

 

BIL. SALURAN KAEDAH
 1. Email Sila email kepada aduregistrar@utm.my serta mengemukakan perkara-perkara berikut:

  1. Nama
  2. Matrik Pelajar/Staf:
  3. Telefon
  4. Jabatan/Fakulti:
  5. Tajuk Aduan/Cadangan:
  6. Penerangan Aduan/Cadangan:
2. Surat Sila alamatkan aduan/cadangan kepada:

Unit Pengurusan Kualiti
Bahagian Pengurusan Organisasi
Jabatan Pendaftar,
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia

1. Nama
2. Matrik Pelajar/Staf:
3. Telefon
4. Jabatan/Fakulti:
5. Tajuk Aduan/Cadangan:
6. Penerangan Aduan/Cadangan:

3. Telefon Hubungi talian 07-5531213 atau 07-5530475