Select Page

Manual Kualiti & Prosedur Pengurusan

Manual Kualiti adalah dokumen utama dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti. Ianya disediakan selaras dengan klausa 7.5 Standard ISO 9001:2015. Dokumen ini jelas menunjukkan komitmen pengurusan terhadap setiap klausa dalam Standard ISO 9001:2015.

Pemakluman

  • Dokumen di bawah adalah dalam bentuk PDF dan hanya boleh dibuka menggunakan Adobe Reader.
  • Dokumen memerlukan Kata Laluan (Password) untuk dibuka. Sila hubungi Urusetia (Pn. Sabrina binti Ibrahim Ext:30382 atau Puan Mariam binti Edon Ext:30475) untuk mendapatkan capaian maklumat berkenaan.
  • Kesemua dokumen adalah di bawah kategori ‘Dokumen Terkawal’ dan hanya boleh digunakan bagi tujuan rujukan sahaja. Sekiranya dicetak, dokumen yang dicetak dikategorikan sebagai ‘Dokumen Tidak Terkawal’.
Bil. Dokumen
   Identifikasi
   Edisi
   Pindaan
   Tarikh Kuatkuasa
Muat Turun
1.  Manual Kualiti JP/MK/7.5 4 B 01.09.2021 book
2. Prosedur Kawalan Dokumen JP/KD/7.5.3/01 4 0 01.07.2019 book
3. Prosedur Kawalan Rekod JP/KR/7.5.3/02 4 0 01.07.2019 book
4. Prosedur Audit Dalam JP/P/AD/9.2.2/03 4 0 01.07.2019 book
5. Prosedur Kawalan Ketidakpatuhan Produk JP/P/KKP/8.7/04 4 0 01.07.2019 book
6. Prosedur Tindakan Pembetulan JP/P/TB/10.2/05 4 0 01.07.2019 book
7. Prosedur Pengurusan Risiko JP/P/PR/6.1/06 4 0 01.07.2019 book

 

 

 

 

 

 

Kemaskini: 1 September 2021