Select Page

Manual Kualiti & Prosedur Pengurusan

Manual Kualiti adalah dokumen utama dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti. Ianya disediakan selaras dengan klausa 7.5 Standard ISO 9001:2015. Dokumen ini jelas menunjukkan komitmen pengurusan terhadap setiap klausa dalam Standard ISO 9001:2015.

Pemakluman

  • Dokumen di bawah adalah dalam bentuk PDF dan hanya boleh dibuka menggunakan Adobe Reader.
  • Sila hubungi Urusetia (Pn. Sabrina binti Ibrahim Ext:31213 atau Puan Mariam binti Edon Ext:30475) untuk mendapatkan capaian maklumat berkenaan.
  • Kesemua dokumen adalah di bawah kategori ‘Dokumen Terkawal’ dan hanya boleh digunakan bagi tujuan rujukan sahaja. Sekiranya dicetak, dokumen yang dicetak dikategorikan sebagai ‘Dokumen Tidak Terkawal’.
Bil. Dokumen
Identifikasi
Edisi
Pindaan
Tarikh Kuatkuasa
Muat Turun
1.  Manual Kualiti JP/MK/7.5 5 0 01.09.2023 book
2. Prosedur Kawalan Dokumen JP/KD/7.5.3/01 5 0 01.09.2023 book
3. Prosedur Kawalan Rekod JP/KR/7.5.3/02 5 0 01.09.2023 book
4. Prosedur Audit Dalam JP/P/AD/9.2.2/03 5 0 01.09.2023 book
5. Prosedur Kawalan Ketidakpatuhan Produk JP/P/KKP/8.7/04 5 0 01.09.2023 book
6. Prosedur Tindakan Pembetulan JP/P/TB/10.2/05 5 0 01.09.2023 book
7. Prosedur Pengurusan Risiko JP/P/PR/6.1/06 5 0 01.09.2023 book
  Kemaskini: 1 September 2023