Select Page

Terma Rujukan Jawatankuasa 5S Jabatan Pendaftar

Jawatankuasa Induk

 1. Menentukan hala tuju dan matlamat pelaksanaan Amalan Persekitaran Berkualiti (5S).
 2. Merancang & membentuk pelan tindakan pelaksanaan Amalan 5S.
 3. Membangun & mengesahkan Objektif & Polisi 5S Jabatan Pendaftar.
 4. Mengesahkan Logo & Motto 5S Jabatan Pendaftar.
 5. Merancang, menentukan & mengesahkan belanjawan & sumber kewangan.
 6. Menetapkan peraturan serta garis panduan pelaksanaan Amalan 5S.
 7. Menyelaras aktiviti-aktiviti jawatankuasa kecil.
 8. Merancang & melaksanakan sistem penghargaan/ganjaran/ pengiktirafan.
 9. Memantau atau menilai kemajuan pelaksanaan aktiviti Amalan 5S.
 10. Mengawasi kemajuan program dengan pembentukan standard yang sesuai berkaitan sistem 5S yang perlu diwujudkan.
 11. Merancang & mengatur program ke arah membangunkan budaya kerja yang lebih sistematik, bersih dan selamat.
 12. Memantau & menilai aktiviti penambahbaikan yang dijalankan oleh setiap zon.
 13. Memastikan pelaksanaan 5S di setiap zon menjadi amalan berterusan.
 14. Mengurus & menyelaras usaha pensijilan 5S.
 15. Menyedia, mengemaskini, menyelaras & menyelenggara Sudut 5S Jabatan Pendaftar.