Select Page

Terma Rujukan Jawatankuasa Latihan 5S

  1. Menyediakan perancangan/cadangan latihan/kursus/seminar/lawatan kerja yang berkaitan dengan Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) (carta perbatuan).
  2. Mengenalpasti keperluan latihan berkaitan 5S untuk ahli jawatankuasa, juruaudit, ketua-ketua zon & semua staf Jabatan Pendaftar.
  3. Melaksana  & menguruskan program latihan Amalan 5S.
  4. Menyimpan rekod latihan/kursus/seminar Amalan 5S staf.
  5. Menyelenggara, mengemaskini & menyimpan Fail Jawatankuasa Latihan 5S Jabatan Pendaftar.
  6. Mengemukakan laporan perkembangan/pencapaian aktiviti Jawatankuasa Latihan ke Jawatankuasa Induk 5S Jabatan Pendaftar.