Select Page

AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI (5S) JABATAN PENDAFTAR

Pengenalan

5S adalah satu konsep/ kaedah/ teknik bagi mewujudkan persekitaran kerja yang berkualiti secara sistematik dan praktikal. Melalui aktiviti 5S ini, selain tempat kerja berada dalam keadaan selamat, teratur dan selesa, ia juga dapat melatih staf supaya lebih bertanggungjawab dan berbudaya kualiti bagi menghasilkan tahap kecekapan yang tinggi ke arah meningkatkan produktiviti dan kualiti organisasi.