KEMUDAHAN RAWATAN PERGIGIAN

KELAYAKAN

Kategori staf yang layak menerima Kemudahan Rawatan Pergigian

Staf (Tetap) dan Suami/Isteri Staf

Anak yang berkelayakan

(Kecuali Anak Tiri)

RAWATAN YANG DITANGGUNG

Jenis – jenis rawatan perubatan yang disediakan untuk staf berdasarkan kelayakan bagi Kemudahan Rawatan Pergigian.

Rawatan jenis bukan kosmetik

Rawatan yang dibuat di Klinik Pergigian Kerajaan / Klinik Pergigian Swasta / Pusat kesihatan Universiti terhad kepada RM500.00 setahun bagi setiap staf dan ahli keluarganya yang berkelayakan meliputi:
a. Pemeriksaan dan Diagnosa
b. Ubat-ubatan
c. Rawatan Abses (Bengkak Gusi)
d. Cabutan Gigi
e. Tampalan Gigi
f. Penskaleran (Cuci Gigi)
g. Endodontik (Mematikan Saraf Gigi)
h. Pembedahan Kecil Mulut (Minor Oral Surgery)
i. X-ray
j. Gigi palsu

tempoh tuntutan tidak lebih daripada 3 bulan

Staf dan tanggungan yang telah membuat pembayaran rawatan pergigian boleh membuat tuntutan balik ke Bahagian Pengurusan Organisasi, Pejabat Pendaftar dengan menggunakan Borang Permohonan Tuntutan Bayaran Balik Rawatan Pergigian dalam tempoh 3 bulan dari tarikh menerima rawatan.

RAWATAN YANG TIDAK DITANGGUNG

Jenis – jenis rawatan yang tidak tersenarai di dalam kategori jenis rawatan yang ditanggung.
Rawatan jenis kosmetik

Rawatan yang tidak ditanggung merangkumi
a. Crown
b. Inlay/Onlay
c. Implant
d. Bridge
e. Orthodontik
f. Rawatan Kosmetik Gigi.