OBJEKTIF PENGURUSAN REKOD PENTING

Memastikan Pejabat Awam dapat meneruskan operasi semasa berlaku kecemasan atau sekurang – kurangnya dalam tempoh 72 jam selepas berlaku bencana

Memastikan rekod yang diperlukan untuk melaksanakan atau membina semula fungsi Pejabat Awam selepas kecemasan atau bencana

Memastikan rekod yang melindungi hak undang – undang dan kewangan organisasi, kakitagan dan pemegang saham dalam keadaan baik

KAEDAH PELAKSANAAN PERSEDIAAN BERLAKU KECEMASAN ATAU BENCANA

Sebelum

  • Kumpul dan senarai rekod penting
  • Penyediaan Salinan pendua rekod penting
  • Salinan (Backup) bagi rekod digital
  • Pengasingan dan pemindahan rekod penting
  • Ruang penyimpanan rekod

semasa dan selepas

Pejabat Awam perlu;

  • Mengambil tindakan penyelamatan rekod dengan segera
  • Menubuhkan satu pasukan khas (Pasukan Bertindak Bencana Rekod)
(Visited 22 times, 1 visits today)