Rawatan Mata

KEMUDAHAN RAWATAN DI HOSPITAL MATA TUN HUSSIEN ONN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

1.0 KELAYAKAN
1.1 Staf Warganegara Malaysia;
1.2 Suami/Isteri;
1.3 Anak;
1.4 Ibu bapa;
1.5 Pesara
2.0 RAWATAN YANG DITANGGUNG
 2.1 Universiti menanggung semua kos perkhidmatan di Hospital Mata Tun Hussien Onn sekiranya Pakar Perubatan Hospital Kerajaan memperakukan rawatan tersebut tidak terdapat di Hospital Kerajaan.
3.0 RAWATAN YANG TIDAK DITANGGUNG
3.1 Mana-mana Rawatan di Hospital Mata Tun Hussien Onn yang tidak memenuhi syarat di atas.
3.2 Rawatan yang berbentuk kosmetik.