PEMINDAHAN REKOD

TATACARA PEMINDAHAN REKOD

^

1. Surat Kebenaran

Mendapat surat kebenaran pemindahan daripada Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia (ANM)

^

2. Temujanji

Menghubungi Arkib Negara Malaysia (ANM) Negeri untuk membuat temujanji penetapan tarikh

^

3. Pemindahan Rekod

Pemindahan rekod ke Arkib Negara Malaysia (ANM) negeri pada tarikh dan masa yang ditetapkan

^

4. Proses Semakan

Semakan secara bersama oleh kakitangan Arkib Negara Malaysia (ANM) Negeri dan wakil Pejabat Awam

^

5. Pengesahan

Mengesahkan semakan dengan menandatangani kedua 0 dua salinan Borang Arkib 11/08

^

6. Surat Akuan

Menerima Surat Akuan Penerimaan Rekod Awam daripada Arkib Negara Malaysia (ANM) Negeri

Penangguhan pemindahan rekod

Pejabat awam perlu mengemukakan Surat pemberitahuan Penangguhan Pemindahan kepada Arkib Negara Malaysia (ANM)

(Visited 32 times, 1 visits today)