PEMINDAHAN REKOD

TATACARA PEMINDAHAN REKOD

^

1. Surat Kebenaran

Mendapat surat kebenaran pemindahan daripada Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia (ANM)

^

2. Temujanji

Menghubungi Arkib Negara Malaysia (ANM) Negeri untuk membuat temujanji penetapan tarikh

^

3. Pemindahan Rekod

Pemindahan rekod ke Arkib Negara Malaysia (ANM) negeri pada tarikh dan masa yang ditetapkan

^

4. Proses Semakan

Semakan secara bersama oleh kakitangan Arkib Negara Malaysia (ANM) Negeri dan wakil Pejabat Awam

^

5. Pengesahan

Mengesahkan semakan dengan menandatangani kedua 0 dua salinan Borang Arkib 11/08

^

6. Surat Akuan

Menerima Surat Akuan Penerimaan Rekod Awam daripada Arkib Negara Malaysia (ANM) Negeri

Penangguhan pemindahan rekod

Pejabat awam perlu mengemukakan Surat pemberitahuan Penangguhan Pemindahan kepada Arkib Negara Malaysia (ANM)