Kepentingan rekod Awam

Asas kepada Akauntibiliti dan Integriti

Sumber strategik pengurusan bagi rujukan professional

Aset Intelektual kepada generasi akan datang

Perakam seluruh transaksi pentadbiran Institutional Memory dan National Memory

Mengandungi maklumat yang menjaga, melindungi hak kepentingan Kerajaan dan individu

Peranan dan tanggungjawab

ketua jabatan

 • Memberikan komitmen dalam pengurusan rekod
 • Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Rekod untuk memantau pelaksanaan program pengurusan rekod
 • Menetapkan dasar, prosedur dan standard pengurusan rekod

Pegawai Rekod Jabatan

 • Perantara dan berhubung dangan Arkib Negara Malaysia bagi mendapatkan maklumat pengurusan rekod, undang – undang yang berkuatkuasa
 • Menyelaras aktiviti khidmat konsultasi dan latihan pengurusan rekod (kerjasama Arkib Negara
 • Menyelaras dan melaksanakan program dan aktiviti pengurusan rekod jabatan
 • Memantau penjagaan dan penyimpanan setiap rekod awam
 • Memastikan aktiviti pelupusan rekod tidak aktif bagi tujuan pemusnahan dan pemindahan mengikut undang – undang
 • Menyelia kerja – kerja pelaksanaan pengurusan rekod
 • Mengurus dan melaksanakan pinjaman rekod jabatan dan pemulangan ke Arkib Negara Malaysia
 • Mengurus dan melaksanakan pinjaman rekod jabatan dan pemulangan ke Arkib Negara Malaysia
 • Mengurus dan menyelaras kumpulan rekod yang disimpan dan dibaikpulih di syarikat swasta

Pegawai dan kakitangan

 • Selenggara dan lupus rekod mengikut dasar. prosedur dan standard yang ditetapkan
 • Menyediakan keperluan sumber pengurusan rekod termasuk kakitangan bertanggungjawab terhadap keselamatan rekod
(Visited 35 times, 1 visits today)