kemudahan perubatan staf

universiti teknologi malaysia

Universiti Teknologi Malaysia telah menyediakan Skim Perkhidmatan Perubatan Staf yang bertujuan menetapkan dan menerangkan segala peraturan dan peruntukan faedah serta pentadbirannya bagi staf Universiti. Ia berkuatkuasa kepada semua staf yang layak menerima skim ini mengikut syarat-syarat pelantikan dan tanggungan mereka. Skim Perkhidmatan Perubatan Staf kali terakhir dikemaskini dan dikeluarkan setelah mendapat kelulusan oleh Lembaga Pengarah Universiti Teknologi Malaysia pada 4 Januari 2000 mengikut Seksyen 4(1) (t) Perlembagaan Universiti Teknologi Malaysia. Skim ini telah dikemaskini dan ditambahbaik semula pada tahun 2023 dan berkuat kuasa pada 01 Januari 2024.

TUJUAN

Skim Perkhidmatan Perubatan staf bertujuan menetapkan dan menerangkan segala
peraturan dan peruntukan faedah serta pentadbirannya bagi staf Universiti. Ia berkuat kuasa
kepada semua pesara (Skim Pencen dan KWSP) dan staf yang layak menerima skim ini
mengikut syarat-syarat pelantikan dan tanggungan mereka.

kategori perkhidmatan perubatan staf

Skim Perkhidmatan Perubatan Staf merangkumi:

kemudahan rawatan di pusat kesihatan universiti

kemudahan rawatan di klinik panel universiti

kemudahan perubatan di hospital kerajaan

kemudahan rawatan kepakaran di hospital swasta

kemudahan rawatan dialisis/capd

kemudahan perubatan di institut jantung negara

kemudahan rawatan di hospital mata tun hussein onn

kemudahan rawatan di lppkn

kemudahan perubatan di luar negara

kemudahan rawatan pergigian

KEMUDAHAN RAWATAN BERTUGAS RASMI DI LUAR NEGARA

kemudahan pembelian cermin mata