KEMUDAHAN PERUBATAN STAF

Universiti Teknologi Malaysia telah menyediakan Skim Perkhidmatan Perubatan Staf yang bertujuan menetapkan dan menerangkan segala peraturan dan peruntukan faedah serta pentadbirannya bagi staf Universiti. Ia berkuatkuasa kepada semua staf yang layak menerima skim ini mengikut syarat-syarat pelantikan dan tanggungan mereka.

Skim Perkhidmatan Perubatan Staf tersebut merangkumi:

1. Hospital Kerajaan/IPTA
2. Klinik Panel Universiti
3. Pusat Kesihatan Universiti
4. Hospital Swasta
5. Rawatan Di Luar Negara
6. Institut Jantung Negara (IJN)
7. Hospital Mata Tun Hussien Onn Malaysia
8. LPPKN
9. Rawatan Dialisis/CAPD
10. Rawatan Pergigian
11. Infografik Kemudahan Pembiayaan Pembelian Cermin Mata
12. Borang Kemudahan tuntutan Pembelian Cermin Mata


PROSEDUR KEMUDAHAN PEMBIAYAAN KOS UJIAN PENGESANAN COVID-19

1. Kemudahan Pembiayaan Kos Ujian Pengesanan Covid-19
2. Prosedur Tuntutan Ujian Pengesanan Covid-19
3. Borang Permohonan Tuntutan Ujian Saringan Covid-19

(Visited 446 times, 1 visits today)