Universiti Teknologi Malaysia telah menyediakan Skim Perkhidmatan Perubatan Staf yang bertujuan menetapkan dan menerangkan segala peraturan dan peruntukan faedah serta pentadbirannya bagi staf Universiti. Ia berkuatkuasa kepada semua staf yang layak menerima skim ini mengikut syarat-syarat pelantikan dan tanggungan mereka.

Skim Perkhidmatan Perubatan Staf tersebut merangkumi:

1.Hospital Kerajaan/IPTA
2.Klinik Panel Universiti
3.Pusat Kesihatan Universiti
4.Hospital Swasta
5.Rawatan Di Luar Negara
6.Institut Jantung Negara (IJN)
7.Hospital Mata Tun Hussien Onn Malaysia
8.LPPKN
9.Rawatan Dialisis/CAPD
10.Rawatan Pergigian
11 Borang Permohonan Tuntutan Ujian Saringan COVID-19   *NEW*