peranan dan tanggungjawab

pejabat awam

PENYIMPANAN REKOD

Memastikan rekod bernilai kekal dipindahkan ke Arkib Negara Malaysia (ANM)

TATACARA

Memastikan pemindahan rekod awam mematuhi semua tatacara yang ditetapkan

Prosedur

Memastikan rekod berada dalam keadaan baik

SISTEMATIK

Mengamalkan pengurusan rekod yang baik dan sistematik

KHIDMAT NASIHAT

Menghubungi Arkib Negara Malaysia (ANM) bagi mendapatkan nasihat berkaitan pemindahan rekod

KHIDMAT NASIHAT

Menghubungi Arkib Negara Malaysia (ANM) bagi mendapatkan nasihat berkaitan pemindahan rekod

(Visited 29 times, 1 visits today)