Pengurusan Dokumen & Rekod

Bahagian Pengurusan Organisasi menguruskan pendaftaran, pengemaskinian dan pelupusan rekod fail Universiti, senarai Kod Pusat Tanggungjawab (PTJ) / Fakulti.

Pegawai Rekod Jabatan

Berperanan menyelaras & program / aktiviti pengurusan rekod PTJ / Fakulti

Kod Pusat Tanggungjawab

Pendaftaran dan pengemaskinian kod PTJ di sistem UTMHR

Klasifikasi Fail

Sumber rujukan utama dalam menyeragamkan kod-kod struktur fail

Pengurusan Rekod

Pemusatan pendaftaran & semakan rekod pendaftaran fail bagi kawalan & penyeragaman

Arkib & Pelupusan Rekod

Proses penyimpanan & permohonan kebenaran bagi pelupusan rekod Universiti

Bilik Registri / Bilik Rekod

Keperluan bilik simpanan rekod bagi memastikan akses dokumen selamat dan terkawal

Dokumen Rujukan

Pusat Rekod Jabatan (PRJ)

PRJ UTM telah diwujudkan selaras dengan peruntukan Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) untuk memastikan rekod-rekod awam tidak aktif dan separa aktif dipelihara dan diurus dengan baik sementara menunggu pelupusan rekod tersebut.

Bantuan Teknikal

Pegawai kami sedia membantu memberi khidmat kepakaran dalam pengurusan dokumen
07-5530475

Borang Audit Kendiri

Sejauh manakah tahap pematuhan Prosedur Pengurusan Dokumen anda?