objektif pemindahan rekod

Tujuan utama pemindahan rekod adalah untuk mamastikan rekod – rekod penting dan bernilai kebangsaan atau sejarah kekal dapat bertahan lama dan dipelihara dengan lebih selamat untuk kemudahan penyelidikan dan rujukan akan datang. Selain dari itu, langkah ini penting bagi memastikan memori institusi dan warisan negara dapat disimpan dengan sempurna dan dipelihara kekal.

kumpulan rekod

boleh dipindahkan

tidak boleh dipindahkan

 • Rekod yang diwujudkan pada dan sebelum 31 Disember 1948 (bagi Semenanjung Malaysia)
 • Rejod Jabatan Persekutuan yang diwujudkan pada dan sebelum 30 September 1963 (bagi Sabah & Sarawak)
 • Telah dipersetujui untuk dipindahkan ke Arkib Negara Malaysia (ANM) mengikut jadual pelupusan Arkib Negara Malaysia (ANM)
 • Mempunyai nilai keunikan dan estatika (lakaran peta, lukisan seni bina)
 • Tidak peroleh kebenaran daripada Arkib Negara Malaysia (ANM)
 • Rekod dalam keadaan uzur atau rosak
 • Kandungan maklumatnya tidak dapat dibaca dan tiada cara lain untuk memulihara
 • Rekod yang tiada sebarang catatan atau nilai maklumat
 • Buku daftar yang tiada maklumat rujukan atau penyelidikan
 • Rekod yang perlu disimpan di jabatan sendiri atau tidak boleh dibuka untuk rujukan awam
 • Fail peribadi yang telah ada buku perkhidmatan
(Visited 37 times, 1 visits today)