Panduan Pakaian Seragam

Peraturan Pakaian Seragam ini dikeluarkan bertujuan untuk menetapkan dan menerangkan peraturan dan polisi pemakaian pakaian seragam. Peraturan ini berkuatkuasa kepada semua staf Universiti Teknologi Malaysia (UTM) yang layak menerima peruntukan pakaian seragam mengikut kelayakan masing-masing. Walaubagaimanapun panduan ini adalah tertakluk kepada pindaan berdasarkan Pekeliling Kerajaan yang dikeluarkan dari masa ke semasa. Maklumat lanjut…

Panduan Staf UTM

Paduan Staf UTM membantu staf dalam memahami serta mengenali dengan lebih dekat tentang Sistem Pengurusan Universiti Teknologi Malaysia khususnya mengenai peranan dan tanggungjawab setiap Bahagian/Jabatan yang memberikan kemudahan dan perkhidmatan kepada staf. Maklumat lanjut…