Kemudahan rawatan LPPKN

UTM menyediakan kemudahan rawatan di Lembaga Penduduk dan Perancangan Keluarga Negara (LPPKN). Kemudahan ini disediakan bagi pemohon dangan kriteria yang berikut
TATACARA PERMOHONANMUATTURUN BORANG PERMOHONAN

KELAYAKAN KEMUDAHAN RAWATAN DI LEMBAGA PENDUDUK DAN PERANCANGAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)

Staf Warganegara Malaysia

Staf yang dilantik secara tetap dan berstatus warganegara

suami isteri

Suami bagi staf wanita dan isteri/isteri – isteri (Yang telah diisytihar) bagi staf lelaki

pesara

Staf yang bersara menerima pencen di bawah Akta Pencen Badan Berkanun 1980

RAWATAN YANG DITANGGUNG
1Perbelanjaan bagi rawatan kemandulan yang diperakukan oleh pakar LPPKN dengan syarat rawatan adalah untuk mengatasi Primary infertility sahaja iaitu bagi mereka yang tidak pernah mengandung dan menghadapi kesukaran mengandung.
2Rawatan sampingan seperti Hysterosalphingogram (HSG), X-ray, pembedahan dan rawatan sampingan lain yang dijalankan oleh doktor LPPKN tetapi tidak dapat dijalankan di Hospital Kerajaan.
RAWATAN YANG TIDAK DITANGGUNG
1Rawatan untuk menjalani proses mengandung bukan semulajadi seperti proses In Vitro Fertilisation (IVF), proses Gamete Intra-Fallopian Transfer (GIFT) danIntra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) dan sebagainya.
2Rawatan untuk mengatasi Secondary Infertility di mana:

a) Pegawai/pasangan sudahpun mempunyai anak dan gagal mendapat anak kedua atau seterusnya; dan

b) Pegawai/pasangan pernah mengandung dan telah mengalami keguguran
(Visited 144 times, 1 visits today)