+6 07 553 0145 bpo@utm.my

Kad Nama

Kemudahan kad nama diberikan kepada staf yang berkelayakan seperti yang telah dipersetujui Pengurusan Universiti. Hanya staf kumpulan Pengurusan dan Profesional berjawatan tetap atau kontrak sahaja boleh memohon kad nama untuk kegunaan rasmi Universiti.

Maklumat lanjut boleh didapati di :-
Peraturan Kemudahan Kad Nama (MalayVersion)
Staff Business Card Regulation (Inggeris Version)

Sumber rujukan :-
Pekeliling Perbendaharaan Bil.2/2011

Borang :-
Borang Permohonan Kad Nama Staf