Kad Nama

Kemudahan Kad Nama diberikan kepada pegawai yang berkelayakan seperti yang telah dipersetujui oleh Pengurusan Universiti. Hanya pegawai kumpulan Pengurusan dan Profesional berjawatan tetap atau kontrak terdiri daripada semua kumpulan pegawai dengan gred jawatan 41 dan ke atas sahaja boleh memohon kad nama untuk kegunaan rasmi Universiti.

Maklumat lanjut boleh didapati di :
PERATURAN KEMUDAHAN KAD NAMA (BUSINESS CARD) STAF UTM

Borang :
BORANG PERMOHONAN KAD NAMA STAF

TEMPLATE RASMI KAD NAMA STAF