Select Page

KAJIAN INDEKS KEPUASAN PELANGGAN (CSI) 2024 JABATAN PENDAFTAR

JABATAN PENDAFTAR sentiasa komited dalam memberikan perkhidmatan yang optimum dan cemerlang kepada seluruh para pelanggan kami melalui penambahbaikan berterusan sistem penyampaian perkhidmatan. Kongsikan pengalaman anda sebagai pelanggan kami dalam Kaji Selidik Indeks Kepuasan Pelanggan / Customer Satisfaction Index (CSI) Jabatan Pendaftar bagi Tahun 2024.

Maklum balas dan pandangan yang diterima akan digunakan bagi meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan Jabatan Pendaftar kepada warga Universiti kearah transformasi perkhidmatan lebih telus dan berprestasi tinggi.

Sila layari pautan ini https://registrar.utm.my/csi/  bagi pengisian soal selidik secara dalam talian.

Segala kerjasama yang diberikan  sangatlah dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih.