Select Page

Competency Index Staff (CIS) 2016

JADUAL PERLAKSANAAN CIS 2016

MUAT TURUN:

1. Senarai Skim Perkhidmatan & Bidang CIS 2016

* Kemaskini 24 September 2016

download2
2. Slide Taklimat Latihan CIS Online 15 Ogos 2016 (Urusetia BPO)

* Kemaskini 24 September 2016

download2
3. Slide Taklimat Latihan CIS Online 15 Ogos 2016 (Urusetia CICT) download2

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SOALAN CIS 2016

Tiada soalan CIS yang sesuai bagi bidang dan skim anda? Anda boleh cadangkan bidang baru untuk dimajukan kepada Task Force CIS 2017 melalui survey berikut: SURVEY CADANGAN CIS 2017