Select Page

Competency Index Staff (CIS) 2015

JADUAL PERLAKSANAAN CIS 2015

Jadual CIS 2015

 

MUAT TURUN:

1. Senarai Skim Perkhidmatan & Bidang CIS 2015 download2
2. Slide Taklimat Latihan CIS Online 29 September 2015 (Urusetia BPO) download2
3. Slide Taklimat Latihan CIS Online 29 September 2015 (Urusetia CICT) download2

 

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SOALAN CIS 2016

Tiada soalan CIS yang sesuai bagi bidang dan skim anda? Anda boleh cadangkan bidang baru untuk dimajukan kepada Task Force CIS 2016 melalui survey berikut: SURVEY CADANGAN CIS 2016