Select Page

(BARU) SURAT IRINGAN LPPSA (Format Surat Iringan LPPSA)

PENILAIAN PRESTASI (Kemaskini : 2/2/2021)

STAF AKADEMIK (LPPT) (MPPSM PTJ)

1. Borang Permohonan Pindaan Markah eLPPT
2. Template Pengiraan Markah LPPT V2.0

STAF PPP (LNPT) (MPPSM PTJ)

1. Borang Ringkasan Markah eLNPT (Kalkulator)

2. Borang Pindaan Markah KAI (Kemaskini : 30/1/2022)

3. Borang Pindaan Markah 360

4. Borang Pindaan Markah LNPT


PENGURUSAN CUTI

1. Faedah Gantian Cuti Rehat
2. Cuti Tanpa Rekod
3. Cuti Kuarantin
4. Cuti Menjaga Anak
5. Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas atau Berkursus Di  Luar Negara
6. Borang Kemudahan Cuti Bersalin 360 hari
7. Borang Kebenaran Pulang Awal 1 Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung & Suami Yang Bekerja di Lokasi Berdekatan
8. Kebenaran Gantian Cuti Rehat 150 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan


PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

AKADEMIK

1. Jadual Pengesahan dalam Perkhidmatan Staf Akademik
2. Jadual Pelanjutan Tempoh Percubaan Staf Akademik
3. Jadual Kelima Opsyen Skim KWSP

PPP

1. Senarai Semak
2. Jadual Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan PPP (Gred 41)
3. Jadual Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan PPP (Gred 1-38)
4. Borang Perakuan (Lampiran 1)
5. Jadual Kelima Opsyen Skim KWSP


PENANGGUNGAN KERJA

1. Senarai Semak Penanggungan
2. Contoh Jadual Penanggungan Kerja
3. Contoh Surat Arahan Penanggungan


PENAMATAN PERKHIDMATAN

1. Borang Perakuan Meninggalkan Perkhidmatan 2021 (BPMP)
2. Lampiran 1 – Borang Perisytiharan Bahan Kimia (CMC/F/4)
3. Lampiran 2 – Borang Permohonan Pertukaran Hak Milik Harta Penyelidikan (UTM/RMC/F/0176)
4. Lampiran 3 – Borang Permohonan Pelupusan Harta Penyelidikan (UTM/RMC/F/0177)
5. Panduan BPMP


PERSARAAN

1. Borang Permohonan dan Aku Janji Staf
2. Contoh Format Surat Permohonan Persaraan Pilihan
3. Borang Perakuan Ketua Jabatan
4. Jadual Perakuan Persaraan Pilihan (Pindaan)
5. Borang Persaraan (JPA) sebagai rujukan
6. Senarai Semak Persaraan Pilihan
7. Jadual Perakuan Persaraan Pilihan Gred 41 – dimansuhkan
8. Jadual Perakuan Persaraan Pilihan Gred 1-38 – dimansuhkan
9. Jadual Perakuan Persaraan Pilihan (Mulai 1 Ogos 2021) – dimansuhkan


CUKAI

1. Borang Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

CP21 – PEMBERITAHUAN KEPADA MAJIKAN (MENINGGALKAN MALAYSIA)


PERISYTIHARAN HARTA

1. Prosedur Pemilikan Harta & Perisytiharan Harta Universiti Teknologi Malaysia
2. Borang Permohonan Untuk Menjalankan Pekerjaan Luar (Pekeliling Pentadbiran Bil. 27/2019)

 

SEKSYEN PEMBANGUNAN BAKAT

1. Borang Permohonan Program Attachment
    – Borang semakan permohonan mengikuti Program Attachment
    – Application letter
    – Acceptance Letter
    – Format laporan akhir Program Attachment
    – Attachment Report Form
    – Buku pengumpulan resit – Dalam Negara
    – Buku pengumpulan resit – Luar Negara
    – Borang Laporan Kemajuan Projek Attachment

2. Borang Permohonan On the Job Training (OJT)
    – Buku Log On the Job Training

3. Borang Permohonan Cuti Belajar

4. Borang permohonan mengikuti Program Sijil Profesional
     – Borang Semakan permohonan Kursus Sijil Profesional

(Dilawati 14,108 kali, 1 lawatan hari ini)