+(6)07-5533333 jabatanpendaftar@utm.my

Senarai Perkhidmatan

xxxx

PENGURUSAN PELANTIKAN

Pengurusan Pelantikan bagi staf Pengurusan Profesional dan Pelaksana (PPP),  staf Akademik, jawatan strategik Universiti

KENAIKAN PANGKAT DAN PEMANGKUAN

Pengurusan kenaikan pangkat, peningkatan gred dan pemangkuan.

PEMINJAMAN DAN PERTUKARAN PELANTIKAN

Peminjaman ke luar  atau ke dalam Universiti dan pengurusan pertukaran pelantikan

PENANGGUNGAN KERJA

Penanggungan tugas atas kekosongan operasi atau kekosongan hakiki

PERISYTIHARAN HARTA

Perisytiharan aset peribadi berdasarkan pekeliling pentadbiran UTM

PENILAIAN PRESTASI DAN DASAR PEMISAH

Pengurusan penilaian prestasi tahunan staf dan dasar penamatan staf melalui kaedah PDKA bagi staf berprestasi rendah

EMOLUMEN

Maklumat gaji dan elaun yang layak diterima mengikut skim dan gred perkhidmatan

PENGURUSAN CUTI DAN KEHADIRAN

Pengurusan pelbagai jenis cuti dalam perkhidmatan dan waktu bekerja fleksibel

PEPERIKSAAN

Peperiksaan yang ditetapkan untuk staf lantikan tetap Universiti mengikut keperluan skim perkhidmatan

ANUGERAH DAN PENGIKTIRAFAN

Anugerah bagi perkhidmatan cemerlang, penghargaan sumbangan dan lain-lain anugerah dan pengiktirafan 

PENAMATAN

Peletakan dan pelepasan jawatan, pelbagai jenis persaraan

KAUNSELING DAN KESEJAHTERAAN

Intervensi dan kaunseling, AKRAB Care, Penilaian dan Ujian Psikologi. HR Helpline

Seksyen

Seksyen di bawah Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar

Pengurusan perkhidmatan staf seperti pengesahan dalam perkhidmatan, penamatan perkhidmatan, penilaian prestasi, perisytiharan harta, cuti dan waktu bekerja, kaunseling dan kesejahteraan staf

Seksyen Perkhidmatan dan Saraan

Pengurusan pelantikan staf tetap dan kontrak, kenaikan pangkat, kenaikan pangkat secara TBK, Beban Tugas Staf Akademik (BTSA), MyJD dan MyPortfolio, dan Bidang Tujahan (Niche Area)

Seksyen Perjawatan dan Kenaikan Pangkat

Pengurusan sumber manusia Jabatan Pendaftar, urusan pentadbiran Bahagian Sumber Manusia, pengurusan kewangan bahagian, pengurusan Latihan Industri, Pelan Transformasi Bakat UTM

Seksyen Strategik dan Pentadbiran

(Dilawati 44,926 kali, 20 lawatan hari ini)