Select Page
PENGENALAN
16120_4320787860348_1425129423_n Kumpulan Inovatif & Kreatif adalah sekumpulan kecil staf yang bermesyuarat bagi mengenalpasti, memilih dan menganalisa masalah yang berkaitan dengan kerja, seterusnya mengemukakan cadangan tindakan penyelesaian serta melaksanakan tindakan tersebut dengan kelulusan pihak pengurusan.

 

JAWATANKUASA KIK

AKTIVITI KIK