Select Page

OBJEKTIF & PIAGAM PELANGGAN

 

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) BAHAGIAN DI JABATAN PENDAFTAR

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM)

 

BAHAGIAN KESELAMATAN (BK)

 

BAHAGIAN PENGURUSAN ORGANISASI (BPO)

 

PUSAT PEMBANGUNAN BAKAT & KEPIMPINAN (CTLD)

 

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK (BPA)

 

PEJABAT PENDAFTAR

 

PUSAT PENGURUSAN DATA 

 

BAHAGIAN PENDAFTAR UTM KUALA LUMPUR (BPKL)