Select Page

Audit Dalaman MS ISO Pejabat Pendaftar 2012 telah diadakan bermula pada 31 Disember 2012 sehingga 22 Mac 2013. Audit Dalaman tersebut dijalankan Bahagian-bahagian pejabat pendaftar oleh Juruaudit.