PEMUDAH UTM

 

 

 

 • Idea penubuhan PEMUDAH UTM adalah melihat kepada keberkesanan peningkatan mutu perkhidmatan sektor kerajaan yang telah dilaksanakan oleh PEMUDAH KERAJAAN mulai 7 Februari 2007 dan dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Sidek bin Hassan, Ketua Setiausaha Negara.
 • Jawatankuasa Pemudahcara Sistem Kerja (PEMUDAH UTM) merupakan jawatankuasa kerjasama di antara Majlis Professor bersama Pejabat Pendaftar dan bahagian-bahagian berkuasa Universiti.
 • Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti yang diadakan pada 19 Disember 2008 dan diluluskan pada 7 Januari 2009 telah bersetuju penubuhan Jawatankuasa PEMUDAH UTM dan Mesyuarat Jawatankuasa PEMUDAH UTM yang pertama telah bersidang pada 14 Januari 2009.
 • Menjadi pemangkin kepada perubahan dan menjadi perkhidmatan lebih berteraskan pelanggan, inovatif dan proaktif.
 • Mengurangkan masa dan kos pengurusan Universiti melalui penambahbaikan pelbagai urusan pengurusan dan pentadbiran Universiti.
 • Memudahkan dan memperkemas Sistem Pengurusan dan Sistem Automasi Pejabat di Universiti.
 • Mempercepat urusan transaksi melalui kajian maklumbalas pelanggan dan mengurangkan karenah di setiap bahagian dan fakulti.

 

 • Mengkaji semula status sistem penyampaian perkhidmatan universiti dari segi proses, prosedur, undang-undang dan sumber manusia ke arah pemacuan dan penambahbaikan berterusan.
 • Mempelajari amalan-amalan terbaik dari Universiti Awam, Universiti Swasta dan Universiti Antarabangsa lain bagi tujuan penandaarasan.
 • Membantu pemantauan pelaksanaan polisi, strategik dan prosedur ke arah meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian di universiti serta meminimumkan birokrasi di setiap bahagian dan fakulti.
 • Mengambil tindakan proaktif terhadap segala isu yang berkaitan sistem penyampaian universiti yang dibangkitkan oleh universiti.
 • Memperakukan sesuatu cadangan berkaitan proses kerja, sistem kerja, standard prosedur operasi (SOP) dan lain-lain kaedah berkaitan penyampaian perkhidmatan untuk dilaksanakan di universiti.

 

Tambahan kepada TOR diatas, perkara berikut perlu dipatuhi oleh urusetia:

 • Kekerapan Mesyuarat PEMUDAH diadakan adalah empat (4) kali setahun.
 • Keahlian Jawatankuasa PEMUDAH adalah seramai 20 orang.
 • Kehadiran Ahli Jawatankuasa seramai separuh daripada Jumlah Ahli Jawatankuasa adalah mencukupi korum dan boleh menjalankan mesyuarat PEMUDAH.
 • Boleh menjemput mana-mana orang/bahagian untuk sesi perkongsian ilmu dan lain-lain bentuk amalan terbaik.
 • Ahli boleh menghantar wakil bagi menghadiri mesyuarat.

 

 

 

Pelanggan yang ingin mengemukakan cadangan penambahbaikan sistem perkhidmatan UTM boleh mengemukakan maklumbalas melalui:

PENYEDIAAN KERTAS KERJA

Kertas kerja/laporan hendaklah mengikut format yang ditetapkan dan hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Pengurusan Organisasi, Pejabat Pendaftar.

Muat Turun Lampiran Format Kertas Kerja (*.doc)

atau@dan;

PENGISIAN BORANG MAKLUMBALAS

Borang Maklumbalas “Cadangan Penambahbaikan Sistem Penyampaian Perkhidmatan UTM” boleh didapati di Page PEMUDAH UTM atau Laman Web Pejabat Pendaftar (https://registrar.utm.my). Borang yang telah siap diisi hendaklah dikemukakan kepada amir-hj@utm.my atau mnfaizal@utm.my atau melalui fax no: 07-5545755

Muat Turun Lampiran Borang PEMUDAH/01 (*.pdf) / Borang PEMUDAH/02 (Google Docs)

 

 

 

 

Ahli Jawatankuasa PEMUDAH UTM

 

PENGERUSI

Pendaftar

 

AHLI

Bendahari

Ketua Pustakawan

Pro Naib Canselor (Strategi)

Pengarah Kerja

Pengarah Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi

Pengarah Pusat Kualiti & Pengurusan Risiko

Pengarah Hal Ehwal Korporat

Pengarah Unit Persekitaran, Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

Pengerusi Majlis Profesor

Timbalan Pendaftar Kanan (Pejabat Penasihat Undang-undang)

Ketua Audit Dalam

Timbalan Pendaftar Kanan (Bahagian Sumber Manusia)

Timbalan Pendaftar Kanan (Canseleri)

               Timbalan Pendaftar Kanan (Timbalan Naib Canselor Akademik & Antarabangsa)

Timbalan Pendaftar Kanan (Timbalan Naib Canselor Penyelidikan & Inovasi)

Timbalan Pendaftar Kanan (Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar)

Ketua Pentadbiran, UTMKL

Timbalan Pendaftar, UTM Pagoh

 

SETIAUSAHA

Timbalan Pendaftar (Bahagian Pengurusan Organisasi)

 

URUSETIA

Penolong Pendaftar (Bahagian Pengurusan Organisasi)

 

 

 

 

 

 

 

(Dilawati 378 kali, 1 lawatan hari ini)