Kalendar Latihan

Kalendar Latihan Tahun 2024

I

Cuti Belajar

Kalendar Latihan Tahun 2024

Info Roadshow

Roadshow CPD Baharu

UTM HiT

Kalendar Latihan Tahun 2024

Kompetensi Kepimpinan

Kalendar Latihan Tahun 2024

Pembangunan Bakat

Jumlah Kursus

Jumlah Kursus

Pembangunan Kepimpinan

%

kertas Kerja

Peratus Kursus Sepanjang Tahun 2023

  • Kursus Kepimpinan 35% 35%
  • Kursus Pembangunan 55% 55%

Pada tahun 2024 ini, pembangunan bakat berasaskan kompetensi merupakan fokus utama bagi CTLD . Setiap usaha kita dalam meningkatkan kemahiran dan kebolehan haruslah dijadikan sebagai pembelajaran sepanjang hayat, membantu melahirkan individu yang bukan sahaja berpotensi, malah kompeten dalam menghadapi cabaran masa kini dan akan datang.  Bagi menyediakan pembelajaran yang inovatif, memberikan perkhidmatan yang cekap, dan memperkemaskan pengurusan maklumat; CTLD komited dalam menyokong agenda Transformasi Digital negara.

Encik Abdul Jalil Bin Maulani

Timbalan Pendaftar Kanan, Pusat Pembangunan Bakat & Kepimpinan Universiti, Jabatan Pendaftar, Universiti Teknologi Malaysia