Kalendar Latihan

Kalendar Latihan Tahun 2022

I

Cuti Belajar

Kalendar Latihan Tahun 2022

Info Roadshow

Roadshow CPD Baharu

UTM HiT

Kalendar Latihan Tahun 2022

Kompetensi Kepimpinan

Kalendar Latihan Tahun 2022

Pembangunan Bakat

Jumlah Kursus

Jumlah Kursus

Pembangunan Kepimpinan

%

kertas Kerja

Peratus Kursus Sepanjang Tahun 2022

  • Kursus Kepimpinan 35% 35%
  • Kursus Pembangunan 55% 55%

Pastinya setiap kejayaan itu akan dapat dicapai dengan sokongan dari semua staf. Komitmen yang tinggi diperlukan dari semua staf tak kira dari kalangan pentadbir mahupun staf pelaksana bagi mengatasi rintangan mahupun cabaran yang akan datang terutama untuk tahun 2022. Sokongan dan kerjasama yang padu dari pengurusan tertinggi Universiti, pentadbir dan juga seluruh warga staf diperlukan bagi memastikan kejayaan dapat dicapai oleh Pusat Pembangunan Bakat & Kepimpinan Universiti.

Puan Noerwati binti Dolhaji

Timbalan Pendaftar, Pusat Pembangunan Bakat & Kepimpinan Universiti, Jabatan Pendaftar, Universiti Teknologi Malaysia