Objektif Penubuhan Pusat Pengurusan Data Universiti

Pusat pengurusan data ialah tempat pengumpulan tugas yang dilakukan oleh mereka yang bertanggungjawab untuk mengurus operasi pusat data yang sedang berjalan. Ini termasuk pengurusan perkhidmatan Universiti dan perancangan untuk masa depan.

Maklumat Governan & Data

Tadbir urus data ialah disiplin yang menyediakan semua amalan pengurusan data dengan struktur, strategi dan sokongan yang diperlukan untuk memastikan data diurus dan digunakan sebagai aset Universiti yang kritikal.

Data Visualization

Visualisasi data ialah perwakilan data melalui penggunaan grafik biasa, seperti carta, plot, maklumat grafik, dan juga animasi. Paparan visual maklumat ini menyampaikan perhubungan data yang kompleks dan cerapan terdorong data dengan cara yang mudah difahami.