BAHAGIAN PENDAFTAR
KUALA LUMPUR

JUMLAH STAF UTMKL

STAF AKADEMIK

STAF PPP

SEKSYEN & UNIT

UNIT KETUA BAHAGIAN (UKB)

Kesetiausahaan, Tadbir Urus dan Perancangan       Strategik

SEKSYEN KESELAMATAN (SK)

Tugas Khas, Kawalan Lalu lintas dan Kawalan Am 

SEKSYEN PENGURUSAN ORGANISASI (SPO)

Pentadbiran Am, Kualiti, Pengurusan Kualiti, Kewangan, Perubatan, Pengurusan Rekod Jabatan, Teknologi Maklumat & Inventori dan UTMKL Services

SEKSYEN SUMBER MANUSIA (SSM)

Perjawatan & Kenaikan Pangkat, Perkhidmatan Personel dan Pengurusan Persaraan

SEKSYEN PEMBANGUNAN BAKAT (SPB)

Pengurusan Latihan dan Kursus Staf PPP, Pengurusan Bengkel/Seminar/ Program Rasmi Universiti, Keurusetiaan Cuti Belajar, Pengurusan Gaya Hidup Sihat dan Keurusetiaan Peperiksaan Rasmi Universiti dan Pengurusan Fasiliti Latihan/Kursus

Ingin menjadi sebahagian dari warga UTM?