Visi & Misi

VISI JABATAN PENDAFTAR

Menjadi pusat pengurusan universiti bertaraf dunia

 

MISI JABATAN PENDAFTAR

Menerajui penyampaian perkhidmatan berprestasi tinggi ke arah tadbir urus Universiti yang mampan

 

POLISI KUALITI

Kami komited untuk memberi perkhidmatan yang berprestasi tinggi untuk memenuhi keperluan pelanggan serta meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti

 

OBJEKTIF JABATAN PENDAFTAR

Menjadi pusat rujukan utama dalam tadbir urus, sumber manusia, keselamatan dan pentadbiran am Universiti

 

PIAGAM PELANGGAN

  • Memberi perkhidmatan yang mesra, tepat & dalammasa yang ditetapkan
  • Mengurus perjawatan, perkhidmatan dan pembangunan staf mengikut perancangan dan kriteria yang ditetapkan
  • Menjaga keselamatan kampus dengan cekap dan berkesan

 

SKOP

Tadbir Urus, Pengurusan & Pembangunan Sumber Manusia, Keselamatan dan Pengurusan Organisasi

 

 

 

Tarikh kemaskini : 10 Mac 2020

(Dilawati 1,249 kali, 1 lawatan hari ini)