LAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan Pejabat Pendaftar 2017

Read Online
Open@Download

Laporan Tahunan Pejabat Pendaftar 2013

ltpp2013

Read Online
Open@Download

Laporan Tahunan Pejabat Pendaftar 2016

Read Online
Open@Download

Laporan Tahunan Pejabat Pendaftar 2012

cover LT2012 small

Read Online
Open/Download

Laporan Tahunan Pejabat Pendaftar 2015

ltpp2015

Read Online
Open@Download

Laporan Tahunan Pejabat Pendaftar 2011

lt2011

Read Online
Open@Download

Laporan Tahunan Pejabat Pendaftar 2014

ltpp2014

Read Online
Open@Download

Laporan Tahunan Pejabat Pendaftar 2010

Read Online
Open@Download

 

BUKU PANDUAN

Garis Panduan Amalan 5S Pejabat Pendaftar Edisi Kedua (2017)

Read Online
Open@Download

Panduan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja

meninggalkan pejabat

Read Online
Open@download

Kod Etika Profesional & Akademik Universiti Teknologi Malaysia

kodetikautm

Read Online
Open@Download

Garis Panduan Pengambilan & Pelantikan Staf Bukan Akademik

GPP STAF BUKAN AKADEMIK

Read Online
Open@download

Panduan Kemudahan Pesara Universiti Teknologi Malaysia

Read Online
Open@Download

Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Akademik

GPP STAF AKADEMIK

Read Online
Open@download

Garis Panduan Kenaikan Pangkat Kumpulan Pengurusan Pelaksana (Sokongan)buku5scover

Read Online
Open@download

Polisi Komersialisasi Harta intelek Universiti Teknologi Malaysiabuku5scover

Read Online
Open@download

Buletin Minda Sinergi

Minda Sinergi Bil.39 Tahun 2016

v39

Read Online
Open@Download

Minda Sinergi Bil.35 Tahun 2014

icon35

Read Online
Open@Download

Minda Sinergi Bil.38 Tahun 2015

V38

Read Online
Open@Download

Minda Sinergi Bil.34 Tahun 2014

buletin2014v34_pg01

Read Online
Open@Download

Minda Sinergi Bil.37 Tahun 2015

V37

Read Online
Open@Download

Minda Sinergi Bil.33 Tahun 2013

buletin2014v34_pg01

Read Online
Open@Download

Minda Sinergi Bil.36 Tahun 2015

V36

Read Online
Open@Download

Minda Sinergi Bil.32 Tahun 2012

minda sinergi

Read Online
Open@Download

(Dilawati 420 kali, 3 lawatan hari ini)