HIGH QUALITY DELIVERY (HQD)

Pengenalan HQD

Tahun 2022 kita telah diperkenalkan dengan High Quality Delivery (HQD) oleh YBhg. Datuk Naib Canselor pada amanat sulung beliau. HQD menjadi sebagai salah satu 5 BIG THINGS 2.0  yang perlu dilaksanakan oleh warga UTM bagi meningkatkan kecemerlangan UTM. Beliau menegaskan UTM perlu mempunyai sistem penyampaian berkualiti tinggi demi menjaga imej dan prestij universiti ini yang sememangnya dipandang tinggi oleh masyarakat luar.

 

Pelancaran program High Quality Delivery (HQD) yg telah disempurnakan semasa Majlis Amanat NC pada 12 Mei 2022 merupakan petunjuk penting kepada warga UTM untuk bersedia mengubah landskap perkhidmatan UTM ke tahap yang lebih berkualiti dalam memenuhi kepuasan pelanggan dalam dan luar. Pelbagai inisiatif  dirangka dan disusun oleh Jabatan Pendaftar dalam usaha memperkasakan ekosistem penyampaian perkhidmatan di UTM melalui penerapan amalan Standard People Practice (SPP) / Mystery Shopping, pematuhan Piagam Pelanggan, pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)  dan kajian soal selidik  Maklum Balas Pelanggan (CSI dan CRM)

 

Citizens of UTM’ diharap bersama memahami hasrat yang telah direncanakan oleh universiti dalam memperkasakan mutu penyampaian perkhidmatan  UTM untuk bersama-sama ke arah pembudayaan kerja berkualiti berasaskan penerapan nilai-nilai teras UTM selari dengan Envision 2025 bagi melaksanakan misi dan mencapai visi UTM.

HQD Framework 2022

Video Pelancaran HQD

Standard People Practice (SPP)

Temubual HPD Bersama Staf & Pelajar

(Dilawati 695 kali, 1 lawatan hari ini)