Permohonan Kenaikan Pangkat Staf Akademik UTM

TEMPOH TRANSISI

Pengurusan Universiti telah bersetuju supaya semua Staf Akademik UTM yang masih atau belum pernah membuat permohonan kenaikan pangkat di Sistem Kenaikan Pangkat Staf Akademik Versi 1 untuk berbuat demikian dengan kadar segera.

Ini adalah kerana pihak Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar dalam proses menganalisa data permohonan kenaikan pangkat untuk Tempoh Transisi bagi Laluan Kerjaya Pelbagai Staf Akademik (DCP).

Sistem Kenaikan Pangkat Versi 1 akan dibuka bermula pada 10 Februari 2019 hingga 28 Februari 2019.

Tahun Pelaksanaan Laluan Kerjaya Transisi 2
(% Markah bagi setiap kategori ktriteria kenaikan pangkat versi 1)
Sekiranya penilaian mengikut kriteria belum memenuhi syarat kenaikan pangkat
2019 >70 Diberi tempoh sehingga tahun 2021 untuk memenuhi kriteria yang disyaratkan. Peratus markah setiap kategori perlu dipenuhi meningkat mengikut tahun, ibe bet
2020 >75
2021 >78
2022 >0 Jika masih tidak memenuhi syarat, https://www.aradeni.ro/ akan terus tertakluk di bawah DCP

 

Dimaklumkan bahawa Pelaksanaan Pemilihan Laluan Kerjaya Pelbagai Staf Akademik (DCP) UTM bermula pada 10 Februari 2019 seperti jadual berikut:

Tarikh 10 – 23 Feb 2019 24 Feb – 9 Mac 2019 10 – 31 Mac 2019 1 – 30 April 2019 1 Mei 2019
Proses Tempoh ujian pemilihan Laluan Kerjaya Pelbagai Staf Akademik secara atas talian di Portal Staf UTM Pemilihan Laluan Kerjaya Pelbagai Staf Akademik Tempoh penilaian dan penetapan pemilihan Laluan Kerjaya Pelbagai Staf Akademik oleh Pengurusan Fakulti Tempoh penilaian dan penetapan pemilihan Laluan Kerjaya Pelbagai staf Akademik oleh Pengurusan Universiti Pelaksanaan Laluan Kerjaya Pelbagai Staf Akademik (DCP)

 

Sehubungan dengan itu, semua Staf Akademik UTM boleh melaksanakan percubaan Pemilihan Laluan Kerjaya Pelbagai Staf Akademik (DCP) melalui Portal MyUTM bermula pada 10 Februari 2019. Dalam proses pemilihan Laluan Kerjaya Pelbagai (DCP), Staf Akademik boleh berbincang bersama rakan sekerja, cherry tv Ketua Jabatan dan Dekan dalam mempertimbangkan pemilihan Laluan Kerjaya Pelbagai tersebut.

Sekiranya ada sebarang pertanyaan boleh merujuk kepada Penolong Pendaftar (PSM) Fakulti atau sila emel kepada FAQDCPUTM@utm.my atau ke Laman Sesawang FAQ DCP 

(Dilawati 660 kali, 1 lawatan hari ini)