Kriteria Anugerah 2013

Kriteria Anugerah 2013

Kriteria Anugerah Citra Karisma 2013   Kriteria Anugerah Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Kriteria Anugerah Khidmat Masyarakat Kriteria Anugerah Sukan Kriteria Anugerah Webometric Kriteria Anugerah Webometrics – Akademik Kriteria Anugerah Webometrics – Bukan...
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2013   Anugerah Khas Universiti Canseleri Pejabat Pendaftar Bendahari Perpustakaan Sultanah Zanariah Pejabat Harta Bina Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi Pejabat Timbalan Naib...
Anugerah-Anugerah Citra Karisma 2013

Anugerah-Anugerah Citra Karisma 2013

Anugerah-Anugerah Citra Karisma 2013 Anugerah Khidmat Masyarakat Anugerah Sukan Anugerah Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Anugerah Penasihat Akademik Terbaik Anugerah Perundingan Anugerah Penyelidikan Anugerah Harta Intelek & Komersialisasi Anugerah Inovasi...