• Kriteria Anugerah 2013

    Kriteria Anugerah Citra Karisma 2013   Kriteria Anugerah Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Kriteria Anugerah Khidmat Masyarakat Kriteria Anugerah Sukan Kriteria Anugerah Webometric Kriteria Anugerah Webometrics – Akademik Kriteria Anugerah Webometrics – Bukan Akademik Kriteria Anugerah Buku Karya Asli Kriteria Anugerah Harta Intelek & Komersialisasi Kriteria Anugerah Inovasi & Pengkomersialan Produk Kriteria Anugerah Inovasi Naib Canselor …

  • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

    Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2013   Anugerah Khas Universiti Canseleri Pejabat Pendaftar Bendahari Perpustakaan Sultanah Zanariah Pejabat Harta Bina Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Fakulti Alam Bina Fakulti Kejuruteraan Awam Fakulti …

  • Anugerah-Anugerah Citra Karisma 2013

    Anugerah-Anugerah Citra Karisma 2013 Anugerah Khidmat Masyarakat Anugerah Sukan Anugerah Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Anugerah Penasihat Akademik Terbaik Anugerah Perundingan Anugerah Penyelidikan Anugerah Harta Intelek & Komersialisasi Anugerah Inovasi & Pengkomersialan Produk Anugerah Webometric Anugerah Teknologi Maklumat Anugerah Penerbitan Terbaik Anugerah Buku Karya Asli Anugerah Penulis Jurnal Berindeks Anugerah Kualiti Perkhidmatan Anugerah Kualiti Akademik Anugerah …