Soal Selidik Kepuasan Pelanggan

slider_20140109

Bantu kami dalam meningkatkan mutu perkhidmatan kami kepada anda, pelanggan kami.
Sila jawab soal selidik kami melalui pautan di bawah.

SENARAI SOAL SELIDIK BAHAGIAN:

Bahagian Teras Perkhidmatan
Bahagian Keselamatan (BK)survey-300x132
 • Pengurusan Pelekat Kenderaan.
 • Pengurusan Tempahan Papan Tanda
 • Pengurusan Aduan Binatang Liar
 • Kawalan Pintu Masuk dan Keluar Kampus
 • Kawalan Lalulintas Kampus
 • Pengurusan Siasatan
 • Pengurusan Pas Pekerja Kontrak
Bahagian Pengurusan Organisasi (BPO)survey-300x132
 • Perkhidmatan Kad Matrik
 • Penghantaran dan pengambilan mel dalaman ke/dari peti mel PTJ
 • Pengurusan Dokumen;
  a) Pendaftaran kod fail baru
  b) Proses penutupan fail tidak aktif
  c) Permohonan pelupusan
 • Pengurusan Perubatan Staf:
  a) Sistem Tuntutan Pergigian Online
  b) Penyediaan Surat Jaminan Hospital (Guarantee Letter)
  c) Permohonan/Tuntutan Rawatan Perubatan
 Bahagian Sumber Manusia (BSM)survey-300x132 PENGURUSAN PERSONNEL UTAMA

 • Pengurusan pengambilan, perlantikan dan proses kenaikan pangkat staf.
 • Pengurusan permohonan jawatan baru (warga & bukan warganegara)
 • Pengurusan pengesahan jawatan dan pemberian taraf pekerja berpencen.
 • Proses permohonan kelulusan pengisytiharan harta.
 • Proses permohonan penanggungan/ pemangkuan kerja.
 • Proses pertukaran/ perpindahan staf (luaran/ dalaman).
 • Pengurusan persaraan staf.
 • Kemudahcapaian maklumat dan kebolehpercayaan Sistem UTM-HR.
 • Pengurusan peperiksaan perkhidmatan staf.
 • Pengurusan Penilaian Prestasi (e-LNPT/ e-LPPT).
 • Pelantikan semula perkhidmatan kontrak staf.
 • Pengurusan perangkaan staf.

PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

 • Pengurusan dan pengendalian program latihan perkhidmatan.
 • Pengurusan dan pengendalian program Pelan Pembangunan Individu (IDP).
 • Pengurusan dan pengendalian program anjuran luar
 • Pengurusan dan pengendalian program Bahasa Inggeris
 • Pengurusan dan pengendalian program Senamrobik
 • Pengurusan dan pengendalian program Latihan Kendiri (cth:e-PSA)
 • Pengurusan dan pengendalian program membudayakan Al-Quran
 • Pengurusan dan pengendalian program ’attachment’
 • Pengurusan dan pengendalian program Cuti Belajar staf PPP
 • Pengurusan dan pengendalian program Bridging
 • Lain-lain Pengurusan dan pengendalian.
 • Kemudahcapaian maklumat dan kebolehpercayaan Sistem UTMSMiLe
 • Kesesuaian program latihan yang dihadiri dengan bidang tugas
 • Keberkesanan program latihan yang dihadiri dalam meningkatkan kompetensi
(Dilawati 2,257 kali, 1 lawatan hari ini)