+(6)07-5533333 jabatanpendaftar@utm.my

Saman

IMG_7879 DSCN1076
IMG_7880 DSCN1086

Selain dari tindakan tatatertib di ambil jika seseorang Mahasiswa membuat pelanggaran kaedah-kaedah UTM (Tatatertib Pelajar), dalam Akta Universiti & Kolej Universiti 1971, tindakan lain sebagai ganti berbentuk denda akan dikenakan bagi mereka yang melakukan kesalahan di bawah peraturan yang sama.  Denda ini digelar saman yang bertujuan mendidik supaya Mahasiswa bekerjasama memelihara Keselamatan dan keharmonian kampus. Pihak Keselamatan juga memberikan peruntukan membolehkan Mahasiswa membuat rayuan terhadap saman yang dikenakan.

Pelajar
I. Satu kesalahan = Maksima RM 50.
II. Rayuan saman (tempoh rayuan satu minggu).
III. Semak saman di Pejabat Bendahari Pelajar.
   
Staf
I. Saman staf akan di masukkan ke fail peribadi.
II. Unit lalulintas akan menyimpan satu(1) salinan saman tersebut.
III. Satu(1) salinan akan diberi pada Fakulti.