+(6)07-5533333 jabatanpendaftar@utm.my

Kawalan Simpang – Program | Event

simpang

Permohonan untuk membuat kawalan di simpang-simpang hendaklah di majukan sekurang-kurangnya 7 hari bekerja sebelum Majlis/Program bermula untuk kelulusan. Sekiranya program melibatkan laluan utama serta peserta yang ramai, peta laluan hendaklah di sertakan sekali bagi tujuan pembahagian tugas serta penempatan anggota.