Pelekat Kenderaan

 

Mengikut Pekeliling Pentadbiran Bil. 17/1982 dan Akta Kolej Universiti tahun 1971, Kaedah-kaedah UTM (Tatatertib Pelajar) menghendaki semua kenderaan dalam kampus di daftarkan.  Pendaftaran ini dilaksanakan di Bahagian Keselamatan UTM.  Sebagai menandakan kenderaan tersebut telah berdaftar, pemilik kenderaan hendaklah mempamerkan pelekat kenderaan tersebut (di Perolehi dengan kos RM 2.00 sahaja) di cermin hadapan kereta atau menampalkannya pada mototorsikal di bahagian mudah di lihat.  Kebiasaannya pelekat kenderaan ini dikeluarkan berdasarkan sesi pengajian Mahasiswa sekitar bulan September setiap tahun.