Slide Ucapan Pendaftar

TAHUN 2013
Bil. Tajuk  
1. Transformasi Modal Insan
2. Bengkel KAI/BSC Pejabat Pendaftar 2013  
3. Sesi Ulasan Buku  Perutusan Tahun Baru 2013 Menyubur Kembali Jiwa Akademia Arah Tuju Akademia
(Bab 1)
 
4. Kursus Pentadbir Akademik (Governan)  
TAHUN 2012
Bil. Tajuk
1. Bengkel Perancangan Strategik Pejabat Pendaftar 2012, UTM  
2. Course For Interviewer  
3. Taklimat Anugerah Kualiti Perkhidmatan 2011 Pejabat Pendaftar  
4. Bengkel Semakan Semula Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan UTM
5. Surveillance Audit MS ISO 9001 : 2008 Pejabat Pendaftar
6. Majlis Penghargaan Pejabat Pendaftar 2012
7. Perjumpaan Staf Bukan Akademik Bersama Pengurusan Universiti
i. Pendaftar
ii.  Bahagian Pengurusan Akademik
iii. Bahagian Pengurusan Organisasi
iv. Bahagian Pengurusan Modal Insan
v.  Bahagian Pembangunan Modal Insan
vi. Bahagian Keselamatan
8. UTM HR Blueprint – UTM Strategik Planning  
9. Perjumpaan Pendaftar Bersama Pentadbir Pusat Tanggungjawab  
10. Perjumpaan Pendaftar Bersama Pegawai Gred N41 Dan Ke Atas
11. Mesyuarat Sumber Manusia Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
– Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Bil. 2/2012
 
12. Perjumpaan Pengurusan Universiti Bersama Pegawai Bukan Akademik Gred 22 Ke Atas  
13. Perutusan Pendaftar Untuk Laporan Tahunan 2011  
14. Anugerah Kualiti Perkhidmatan 2011  
15. Ulasan Buku Perutusan Tahun Baru Naib Canselor  
   
(Dilawati 393 kali, 1 lawatan hari ini)