Siapakah kaunselor?

Kaunselor merupakan individu yang mempunyai latihan, kepakaran, pentauliahan, pengetahuan dalam kaunseling dan pengalaman dalam proses membantu individu yang mempunyai latar belakang yang berbeza dan isu-isu yang pelbagai.