Adakah maklumat yang saya berikan sewaktu sesi kaunseling selamat?

Segala isu atau permasalahan yang dikongsikan di dalam sesi kaunseling adalah RAHSIA & SULIT mengikut Akta Kaunselor 1998 berdasarkan syarat – syarat tertentu sahaja.