Apakah Maksud Kuota Trek DCP?

Kuota Trek DCP merujuk kepada kuota bilangan staf yang akan mengikut setiap trek DCP seperti yang diluluskan oleh Pengurusan Universiti dalam satu-satu masa. Tujuan kuota ini diwujudkan ialah untuk memastikan pelestarian antara keperluan UTM sebagai Universiti Penyelidikan dengan mengambilkira MYRA2 berbanding Visi dan Misi UTM. Kuota terkini yang telah ditetapkan adalah seperti dalam jadual berikut:

TREK DCP
  PENYELIDIKAN PENGAJARAN AMALAN PROFESIONAL KEPIMPINAN INSTITUSI
*PERATUS(%) 50 (minimum) 40 (capping) 5 (capping) 5 (capping)

*% adalah dari bilangan keseluruhan staf akademik UTM, tidak termasuk staf dalam trek Transisi 1 dan 2