Apakah Peratus Wajaran Komponen Penilaian Bagi Setiap Trek DCP?

Peratusnya adalah seperti dalam jadual berikut:

KOMPONEN TREK DCP (%)
TRANSISI PENYELIDIKAN PENGAJARAN AMALAN PROFESIONAL KEPIMPINAN INSTITUSI
PENGAJARAN 40 20 55 10 10
PENYELIDIKAN, PENERBITAN & PENYELIAAN 40 60 25 20 20
AMALAN PROFESIONAL 10 10 10 60 10
KEPIMPINAN AKADEMIK 10 10 10 10 60
JUMLAH KESELURUHAN 100 100 100 100 100