Apakah Perbezaan UTM Berbanding RU Atau UA Lain Dalam Pelaksanaan DCP?

Penandaarasan yang dijalankan dengan sebuah RU dalam pelaksanaan DCP mendapati:

  1. Pelaksanaan DCP di UTM lebih prihatin kepada kebajikan staf kerana mengambilkira aspek kepelbagaian latar-belakang stafiaitu mereka yang belum atau sedang memohon kenaikan pangkat serta staf yang belum disahkan jawatan.
  2. LPPT DCP UTM mengiktiraf semua pencapaian tahunan staf melalui konsep limpahan manakala RU berkenaan meletakkan syarat minimum bagi setiap elemen penilaian.
  3. Pemilihan trek DCP di UTMlebihterpimpin berbanding RU berkenaan yang tidak meletakkan sebarangsekatan masa atau tempoh. Keadaan ini dilihat boleh menjejaskan perancangan kenaikan pangkat staf dan pada masa yang sama menjejaskan perancangan Universiti.